Forside Sitemap Udskriv siden
  > Nyheder   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


01-03-2013 Et fast kompensationsbeløb på 310,00 kr.


Med virkning fra og med den 1. marts 2013 har kreditor ved forsinket betaling ret til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker kreditors eventuelle krav på rykkergebyrer og udenretlige egen- og/eller fremmedinkassoomkostninger.
Kravet på dette kompensationsbeløb udløses uden videre af den omstændighed, at betalingsmisligholdelse er indtrådt. Det er ikke en forudsætning, at der er rykket for betaling.
Ændringen træder i kraft den 1. marts 2013 og gælder i sager, hvor misligholdelse indtræder denne dato eller senere.
Kreditor kan ikke opkræve det faste kompensationsbeløb, hvis kravet forfaldt til betaling før den 1. marts 2013.