Nyheder

  

År/måned
Søg
27-04-2020 Generalforsamling i Danske INKASSOadvokater
I overensstemmelse med vedtægternes § 10, indkaldes hermed til generalforsamling i Danske INKASSOadvokater   Fredag, den 15. maj 2020 fra kl. 11.00-...
 
04-04-2019  Inkassoens dag 2019
 Inkassoens dag 2019 Danske Inkassoadvokater inviterer medlemmer til Inkassoens dag fredag, den 3.maj 2019 inkl. overnatning, på Hesselet i Nyborg....
 
01-03-2013 Ny procesrente
Rentelovens regler om procesrenten er ændret med virkning pr. 1. marts 2013. Ændringen betyder, at pengekrav, der forfalder den 1. marts 2013 og sene...
 
01-03-2013 Et fast kompensationsbeløb på 310,00 kr.
Med virkning fra og med den 1. marts 2013 har kreditor ved forsinket betaling ret til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af in...
 
15-10-2012 Forældelse – Kravene til bevis for, at en påmindelse er kommet frem til skyldneren
Den 15. oktober 2012 har Højesteret truffet afgørelse i to sager om afbrydelse af forældelse efter DL 5-14-4 ved fremsendelse af påkrav til skyldneren...
 
01-10-2011 Ny beløbsgrænse for forenklet inkasso
Retsplejelovens regler om den forenklede inkassoproces blev ændret med virkning pr. 1. oktober 2011, idet beløbsgrænsen blev hævet fra 50.000 kr. til ...
 
28-06-2010 Nye takster
Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler Se takster Vejledende takster pr. 1
 
10-06-2010 Pressemeddelelse - Milliardbeløb vil gå tabt ved nytår
Danske virksomheder risikerer at miste milliardbeløb, hvis gamle tilgodehavender ikke søges inddrevet inden årets udgang.   Det fortæller advokat Ka...
 
04-06-2009 Forhøjede udenretlige inddrivelsesomkostninger pr. 1. juni 2009
Fra 1. juni 2009 gælder nye, forhøjede takster i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen 2002-07-12 nr. 601 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledni...
 
27-04-2009 Statusrapport om domstolsreformen
Domstolsstyrelsen har netop offentliggjort statusrapporten for implementeringen af domstolsreformen. Rapporten samt et tilhørende baggrundsnotat fre...