Forside Sitemap Udskriv siden
  > Skylder du penge> 5 gode råd   Søg
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

5 gode råd til gældsramte

Når man ikke kan overholde sine gældsforpligtelser, er der risiko for at ende i en meget destruktiv
og økonomisk uoverskuelig situation. Mange skyldnere oplever en stærk følelse af afmagt og
umyndiggørelse, fordi det er omverdenen (kreditorerne, inkassobureauerne, advokaterne,
domstolene og fogedretterne), der sætter dagsorden – og det tilmed på en meget konkret og
håndgribelig måde. Mange skyldnere mister overblikket og går så at sige ”i dækning”. Men det gør
kun ondt værre.
 

Selvom man er hårdt gældsramt, er der noget man kan gøre, for at genvinde i hvert fald en vis grad af kontrol med tilværelsen. Danske INKASSOadvokater har formuleret  5 gode råd, som man med fordel kan følge. Pointen er, at det også er i kreditorernes interesse, at skyldneren kommer ud af busken og tager konstruktivt ansvar for situationen. Det sparer nemlig både tid og penge - for skyldner så vel som kreditor.
 

1. Stands ulykken
- Stop yderligere gældsætning. Det vil være helt nødvendigt, hvis kreditorerne skal motiveres for at medvirke til en mindelig løsning.
- Sørg for at få betalt husleje og andre velfærdskritiske udgifter - lav en budgetkonto, hvis det overhovedet er muligt.
- Prioriter udgifterne og vælg fra, hvad der ikke er strengt nødvendigt. Se på det som en investering i at opnå en bedre situation på længere sigt.
- Optimer indtægterne. Hvis man modtager overførselsindkomst, bør det undersøges, om man får det, man har krav på og mulighed for. Er der tilskudsmuligheder, der ikke er udnyttet?

2. Tag initiativet før din kreditor
- Tiden er ikke skyldnerens ven, og intet nyt er ikke godt nyt.
- Det gør derimod et godt indtryk og kan berolige kreditor, at der kommer et troværdigt og konstruktivt udspil fra skyldneren.
- Det kan afværge inkassotiltag fra kreditor, som typisk ikke har lyst til at ”smide gode penge efter dårlige”.

3. Skab overblik
- Der skal opstilles et troværdigt og fyldestgørende budget – en fuldstændig oversigt over indtægter og udgifter.
- Der skal laves en oversigt over alle gældsposter, herunder kreditors data, evt. advokat, gældens størrelse og om inkasso er iværksat – med angivelse af aktuel status.
- Alle rudekuverterne skal åbnes, for de indeholder den information, der skal bruges i denne sammenhæng.
- Det skal undersøges, om hver enkelt krav er berettiget og om opgørelsen er rigtig.

4. Læg en plan og kontakt kreditorerne
- Hvad er muligt og realistisk? Det er afgørende, at skyldneren reelt yder efter bedste evne, men det er også vigtigt, at der ikke skabes urealistiske forventninger hos kreditor.
- Orienter alle kreditorer samtidig, og hold dem informeret. Fortæl detaljeret om situationen. Giv kreditorerne kopi af budget og kreditorliste med så megen dokumentation, som det er muligt at skaffe. Dokumentation giver troværdighed.
- Informer loyalt og overhold aftaler. Det er helt afgørende, at troværdigheden fastholdes. Så fortæl også de dårlige nyheder – for eksempel hvis et aftalt afdrag ikke kan betales til tiden.
- Giv kreditorerne, hvad de har brug for. Det vil kunne spare begge parter for mange gener og omkostninger;

  •  En underskrevet skylderklæring med såkaldt eksekutionsklausul gør det overflødigt at indgive betalingspåkrav eller stævning. Det vil give kreditor umiddelbar adgang til fogedretten, men det vil kreditor opnå i sidste ende under alle omstændigheder.
     
  • Mød op i fogedretten som indkaldt første gang. Hvis man udebliver, kan man blive afhentet af politiet og tvinges til at give møde. Det er en meget ubehagelig oplevelse. I fogedretten skal man under strafansvar forklare sandfærdigt om sin økonomi. Såfremt man ikke ejer aktiver, som kreditor kan foretage udlæg i, er man nødsaget til at afgive en såkaldt insolvenserklæring – det kan komme til nytte efterfølgende.
     
  • Kopi af fogedretsbog med insolvenserklæring er bogstavelig talt ”guld værd” for de øvrige kreditorer. Det giver nemlig kreditorerne mulighed for at fradrage momsen af et fakturatilgodehavende i kreditors regnskab. Dermed vil behovet for at indlede fogedsag være væk for mange kreditorer.

5. Søg hjælp og vejledning
- Flere steder i landet er der oprettet frivillig gældsrådgivning, og flere vil komme idet Velfærdsministeriet har afsat en del af satsmidlerne i 2009 og fire år frem. De frivillige gældsrådgivere vil kunne støtte aktivt – ikke blot med gode råd men også med budgetlægning, kontakt til kreditorerne, advokaterne, retterne etc.
- Den lokale advokatvagt eller retshjælp kan hjælpe med vurdering af, om et krav er berettiget og opgjort rigtigt. Hvis der skal gøres indsigelse, kan man mange steder få hjælp til at formulere brevet til kreditor eller til retten.
- Træk eventuelt på en ressourceperson i eget netværk. Er der en person i familien eller vennekredsen, som man har tillid til, og som er indstillet på at hjælpe?
- Advokat eller revisor kan naturligvis hjælpe, men det er forbundet med omkostninger.
- På internettet er der råd og vejledning at finde mange steder.
 

 
21-08-2020  Inkassoens dag den 21. august 2020
Vi inviterer til Inkassoens dag den 21. august 2020 på Hesselet ved Nyborg. Arrangementet omfatter faglige oplæg, underholdning, spisning og overnatni...
 
15-05-2020 Generalforsamling 2020
Fredag den 15. maj 2020 blev der afholdt generalforsamling i Danske Inkassoadvokater. Som følge af COVID-19 blev generalforsamlingen afviklet tele...