Forside Sitemap Udskriv siden
  > Penge til gode> Vejledninger> Skylderklæring   Søg
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Eksempel på skylderklæring

- kan for eksempel vedlægges sidste rykker

 

                                         

 

S K Y L D E R K L Æ R I N G

 

 

 

Underskrevne                       Debitor (fulde navn)

                                           CVR-nummer

                                           Adresse

 

anerkender herved at være følgende forfaldne beløb skyldig til:

 

                                           Kreditor

                                           Adresse

 

                                           

Hovedstol

kr.

 

Rykkergebyrer i alt

Kr.

 

Renter, årlig rente xx  % fra  til d.d.

kr.

 

I alt

kr.

 

Indbetalt á conto

kr.

 

I alt at betale (hvortil kommer yderligere renter)

kr.

 

 

Hovedstolen forrentes fra den med en årlig rente på xx %.

 

Denne skylderklæring gælder som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens § 478 stk. 1 nr. 4, og gælden kan uden domserhvervelse straks inddrives gennem fogedretten.

 

 

 

                       , den              /             200x

 

 

___________________________

(underskrift)

 

Navn (med blokbogstaver):

Som/for debitor (eventuelt firmanavn):

Cpr.nr./CVR-nr.:

Stilling: