Forside Sitemap Udskriv siden
  > Skylder du penge> Information   Søg
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Skylder du penge? Skubber du betalingerne over sidste betalingsdato? Får du rykkere fra inkassofirmaer eller advokater?

 

Når én rykker bliver til mange, kan situationen forekomme håbløs, og det vil påvirke dit liv i en negativ retning. Gælden kan være selvforskyldt eller blot skyldes uheldige omstændigheder, men for kreditor, er du blot en som skylder penge.

 

Desværre er din situation ikke enestående. Danskerne er blandt de mest forgældede folk i Europa; mere end 150.000 mennesker står registreret i RKI. Fogedretterne behandler mere end 200.000 årlige begæringer om udlæg. Det bedste du kan gøre er naturligvis at betale, men det er desværre ikke muligt for alle. Årsagerne til at være kommet i en gældssituation kan være mange, hovedårsagerne er

- arbejdsløshed,

- skilsmisse,

- sygdom,

- svigtende indtægter ved selvstændig virksomhed,

- eller ganske enkelt overforbrug.

 

Planlægning

For at komme ud af en gældssituation er det vigtigt med planlægning. Forebyggelse er bedre end behandling, og derfor er det vigtigste i et gældsforløb, at skaffe sig overblik. Dette gøres ved at lægge et budget, skriv ned hvad du ejer af aktiver af værdi, få overblik over antallet af kreditorer og størrelsen af gældsposterne, samt hvor mange penge du har til rådighed om måneden, efter at de faste og helt nødvendige udgifter er betalt.

 

Budgettet, aktivlisten og kreditorlisten er dine vigtigste redskaber for at kunne komme økonomisk på fode igen. Hvis du ikke overholder en betalingstermin, skal du regne med, at der kommer gebyrer og strafrenter samt evt. inkassoomkostninger oveni den allerede forfaldne gæld. Derfor skal du sørge for at være på forkant. Ved du, at du ikke kan overholde en termin, skal du sørge for i god tid at informere kreditor om din situation og få en dialog. Gør du det, og har du mulighed for at redegøre for dit budget, vil du i langt de fleste tilfælde kunne få en aftale om udskydelse eller ændring af afdrag. Får du en sådan aftale, vil der være tale om et nyt gældsforhold, derfor er du ikke længere i misligholdelse med dit gamle, og du vil ikke kunne pålægges inkassoomkostninger.

 

En yderligere fordel ved at have en aftale med din kreditor om afvikling er, at du ikke kan registreres i et offentligt skyldnerregister. Skylder du mere væk end du kan betale, kan det ikke nytte noget at love en kreditor en betaling du ikke kan overholde. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at samtlige kreditorer informeres om din økonomiske situation - uanset hvad de måtte tro eller tænke om samme. Det bedste råd der kan gives er derfor at have en åben dialog med kreditor, derved kan meget opnås.

 

Lad banken sørge for at afdragene bliver betalt

Har du en eller flere afdragsordninger, er det en god idé at få betalingerne lagt fast hos din bank eller PBS. Ved at banken styrer betalingerne, er du sikker på at betalinger sker til tiden, og at du derved undgår yderligere misligholdelsesomkostninger. Åbenhed og samarbejde med banken har yderligere den fordel at du får mulighed for rådgivning omkring din økonomiske situation.

 

Inkasso ved advokat

Er et skyldforhold gået til inkasso hos en advokat, er det vigtigt at du reagerer på advokatens henvendelse til dig, også selv om du ikke kan betale. Der vil som regel blive fremsendt et såkaldt "frivilligt forlig" eller en skylderklæring fra advokaten til underskrift af dig. Hvis ikke du reagerer på denne henvendelse, vil sagen blive sendt i retten, hvormed du vil blive pålagt store omkostninger såvel økonomisk som menneskeligt, og det gælder det om at undgå.

 

Er du blevet indkaldt i fogedretten er det vigtigt at møde, ellers kan du blive hentet af politiet.

 

Gældssanering

Er din gæld blevet så uoverskuelig at du ikke på noget tidspunkt vil kunne svare enhver sit, kan du overveje at søge gældssanering eller en indgå på en akkordordning med kreditorerne. I begge tilfælde vil det være fornuftigt at søge råd og vejledning hos en advokat. For at opnå gældssanering skal bl.a. følgende betingelser være opfyldt

- at du ikke er i stand til og heller ikke inden for de nærmeste år har mulighed for at opfylde dine gældsforpligtelser,

- at der ikke er usikkerhed om din fremtidige beskæftigelses og indtægtsforhold,

- at din gæld ikke er ny,

- at din gæld ikke stammer fra spekulation eller strafbare forhold af nyere dato.